Ereloon en kosten

Een vaak gestelde vraag is de kostprijs van een op te starten procedure.   

 
De kostprijs kan men opsplitsen in 2 delen:
 
1. Het ereloon;
2. De kosten (gerechts- en deurwaarderskosten - kantoorkosten)
 
 
Gerechts- en deurwaarderskosten: 
 
Deze dienen door de cliënt vooreerst te worden voorgeschoten, doch deze kunnen in principe worden teruggevorderd van de verliezende tegenpartij.
 
De begroting van de kosten en erelonen gebeurt principieel in samenspraak met de cliënt.
 
 
 Opening dossier
 € 50
 Een eerste consultatie (juridisch advies) zal aangerekend worden ten bedrage van
 € 70
 
Naargelang de aard en de moeilijkheidsgraad van het dossier werkt Mr. ALBAYRAK met provisies.

Indien nodig worden tussentijdse staten in overleg met de cliënt opgesteld.

 

Opgelet: Advocaten zijn sedert 01.01.2014 BTW-plichtig (21%)

 

Pro-Deozaken worden niet gedaan.

 

DIENSTENWET

  

 

1. Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan Mr. Hazel ALBAYRAK, dewelke een Belgische advocaat is met Turkse origine en sedert 2006 ingeschreven is aan de Balie van Tongeren.

De zetel van het kantoor is gevestigd te 3600 Genk, Rootenstraat 15/15 (Shopping II, 1ste verdieping).

Mr. Hazel ALBAYRAK oefent het beroep van advocaat uit onder de vorm van een éénmanszaak.

 

Haar kantoor heet: Advocatenkantoor Hazel ALBAYRAK .

Het ondernemingsnummer van Advocatenkantoor Hazel ALBAYRAK is BE 0816.692.092.

 

De beroepsaansprakelijkheid van het advocatenkantoor is via de Orde van Advocaten verzekerd bij

AMLIN EUROPE NV,

Koning Albert II-laan 9,

1210 BRUSSEL.

 

De gegevens van de verzekeringsmakelaar zijn:

VANBREDA RISK & BENEFITS NV
Plantin en Moretuslei 297
2014 Antwerpen

Tel : 03/217.55.72

Fax : 03/236.16.80

Website: www.vanbreda-riskandbenefits.be

 

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan bij mijn kantoor terecht voor onder meer de hiernavolgende diensten:

Juridisch advies, behartiging van de belangen voor de rechtbanken/hoven.

 

3. Voor informatie of bij klacht

Als u meer wilt weten of als u een klacht heeft, kunt u contact met mij opnemen